Skip to content

VVE peutergroepen

Voor peuters met een taalachterstand is er vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). Ook kinderen zonder achterstand komen bij ons op de kinderopvang met deze educatieve programma’s in aanraking. Bij Mijn Blokje werken wij namelijk op de locatie Osdorp met de VVE Piramide methode.

De Piramide methode is een educatief concept voor jonge kinderen. Op een speelse manier worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling en door slimme combinaties van activiteiten en spel krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld.

Piramide helpt de pedagogisch medewerker om jonge kinderen extra te begeleiden en biedt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

Met Piramide werk je volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen.

Daarmee is er verkenning en verdieping bij elk onderwerp dat aan bod komt, waarbij er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:

Wilt u graag eerst een kijkje komen nemen?

Inschrijven

Schrijf geheel vrijblijvend en kosteloos uw kind in