Skip to content

Pedagogisch coach

Wij streven naar een hoogwaardige kwaliteit op het gebied van pedagogiek binnen ons kindercentrum. Om deze reden werken wij met een pedagogisch coach en zij staat in dienst van al onze locaties.

Samen met de locatiemanagers bewaakt zij de pedagogische kwaliteit van de medewerkers en ondersteunt en motiveert ze in hun dagelijkse werkzaamheden en professionele ontwikkeling.
Bij het coachen van pedagogisch medewerkers staan de 4 pedagogische basisdoelen waarmee wij werken en de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers centraal.

De basisdoelen
In de wet staan vier pedagogische basisdoelen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind, beschreven door Marianne Riksen-Walraven. Deze vier doelen zijn cruciaal voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en dus belangrijk genoeg om er op een heel bewuste manier mee te werken in onze opvang.

  1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid
  2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties
  4. Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken

De interactievaardigheden
In hoeverre de pedagogische basisdoelen worden bereikt, hangt voor het grootste deel af van onze manier van communiceren met de kinderen. Hoe beter de interactie tussen de pedagogisch medewerkers en de kinderen, hoe beter het welbevinden en de ontwikkeling van met name jonge kinderen. Interactie vaardigheden van de pedagogisch medewerker zijn dus ontzettend belangrijk.

Jaarlijks wordt er per locatie een coachplan opgesteld welke inzichtelijk is op de verschillende locaties.

Wilt u graag eerst een kijkje komen nemen?

Inschrijven

Schrijf geheel vrijblijvend en kosteloos uw kind in