Skip to content

Pedagogische visie

Een kind wordt geboren met oneindig veel talenten. Met een eigen karakter en een eigen temperament ontwikkelt het zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Elk kind is nieuwsgierig en onderzoekend en door hun ervaringen en het vertrouwen te krijgen dat ze mogen verwonderen, zien en ontdekken leert het kind hoe de wereld in elkaar zit. De omgeving – ouders, de groep, de pedagogisch medewerkers – beïnvloedt de ontwikkeling van het kind. Het kind beïnvloedt ook de omgeving: er is een voortdurende wisselwerking tussen kind en omgeving.

Bij mijn Blokje begeleiden wij het kind op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor de eigenheid en de gevoelens van het kind. Dit doen wij volgens de theorieën van Thomas Gordon. Hierdoor kan het kind zich ontplooien en leren zelf keuzes te maken. Dit gebeurt in een stimulerende en uitdagende omgeving geïnspireerd door Emmi Pikler waar kinderen zich veilig en geborgen kunnen voelen.

Thomas Gordon
De Amerikaanse psycholoog Dr. Thomas Gordon ontwikkelde een communicatiemodel om effectief, respectvol en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar te communiceren. Hij introduceerde daarin begrippen als ‘actief luisteren’ en ‘ik-boodschappen’, en een overlegmethode om conflicten op te lossen zonder verliezers. Hij was ervan overtuigd dat gebruik van macht om je zin te krijgen funest is voor relaties en ontwikkeling.
Centraal in Gordon’s visie staan respect en aandacht voor elkaar en ruimte voor ieders eigen karakter. De rode draad van zijn methode is de taal van acceptatie. We nemen kinderen serieus en laten ze in hun waarde, zodat we goede relaties met ze op kunnen bouwen. In die context kan een kind groeien, zich ontwikkelen en problemen leren oplossen.

Actief luisteren
Bij Mijn Blokje hechten wij veel waarde aan communicatie. Wij vinden het belangrijk om goed te luisteren naar het kind (verbaal en non-verbaal) en te benoemen wat we zien en horen. Zo leren wij te begrijpen wat er omgaat in het kind en voelt het kind zich beter gezien. Door deze actieve manier van luisteren toe te passen, door vragen te stellen en het kind ruimte te geven om te reageren versterk je de eigenwaarde van het kind en geef je het de kans tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.

Ik-boodschappen
In onze communicatie gebruiken wij de ‘ik- boodschap’. Door onze eigen gedachte, waarneming, gevoel en behoefte kenbaar te maken leert een kind dat voor zichzelf ook te mogen doen. Het kind krijgt daarnaast ook de kans zich in een ander te verplaatsen, zonder dat het zich persoonlijk aangevallen voelt. Een pedagogisch medewerker zegt dus niet: ‘jij mag niet op de tafel klimmen,’ maar bijvoorbeeld: ‘Ik vind het heel gevaarlijk als jij op de tafel klimt, dan val je er misschien vanaf en doe je jezelf zeer´.

Daarnaast wordt zoveel mogelijk de nadruk gelegd op wat er wel goed gaat. Door dat met een positieve ‘ik-boodschap’ te doen, geven we geen beoordeling van het kind zelf (jij bent lief), maar richten we ons op het gedrag en onze positieve beleving daarvan (ik vind het fijn dat ik een knuffel van je krijg). Het zegt wat je waardeert en prettig vindt aan gedrag en kinderen leren zo op een positieve manier welk gedrag dat is. Ook kan het veel doen om de relatie te versterken en werken we aan een positief zelfbeeld van het kind.

Emmi Pikler
Geef het kind de ruimte! Dit is het advies van Emmi Pikler. Dit doen wij door kinderen de gelegenheid te geven om vrij te kunnen bewegen. Dit betekent bijvoorbeeld dat baby’s zo veel mogelijk op een speelmat worden gelegd in plaats van in een wipper. Doordat kinderen kunnen rollen, grijpen, trappelen en zich af kunnen zetten wordt zowel hun grove als fijne motoriek gestimuleerd. Ze zien een voorwerp liggen en worden getriggerd om zich ernaar toe te bewegen. Wanneer baby’s in een wipper zitten, zitten zij vast en is bewegen veel lastiger.

Verschonen
Respect is een belangrijk thema binnen de Thomas Gordon en Emmi Pikler methode. Dit komt met name naar voren in de manier waarop de pedagogisch medewerkers de baby persoonlijk verzorgen. Bij Pikler gaat het er tijdens de verzorgingsmomenten eigenlijk om dat de baby zich begrepen voelt, zich belangrijk en geliefd weet en is de schone luier mooi meegenomen. Het kind zuigt als het ware de respectvolle en onverdeelde aandacht van de pedagogisch medewerkers op en kan er vervolgens emotioneel weer tegenaan. Ze voelen de veiligheid en de warmte om zelfstandig te kunnen spelen.

Materiaal
Op de baby- en dreumesgroep worden verschillende soorten materialen gebruikt. Naast het ‘gewone’ speelgoed, maken wij gebruik van alternatieve voorwerpen zoals bakjes, mandjes, pollepels etc. Voor kinderen in de baby- en dreumesleeftijd is het vooral leuk om dingen in en uit elkaar te halen of te stapelen. Fantasiespel is nog niet aan de orde. Naast de keuze van het materiaal houden wij ook rekening met de manier waarop het spelmateriaal wordt aangeboden. Door spelmateriaal steeds opnieuw te ordenen en uitdagend neer te leggen, blijven kinderen geprikkeld en vervelen zij zich minder snel. Hierdoor leren zij zichzelf goed te vermaken en hebben zij hier geen volwassene voor nodig.

Op onze peutergroep is er ook alternatief materiaal aanwezig. Het verschil is dat dit materiaal voor peuters een andere betekenis kan hebben. Met de pollepel wordt bijvoorbeeld een heksensoepje geroerd tijdens het rollenspel dat zij spelen. De lepel wordt in dat geval gebruikt voor symbolisch spel.

Wilt u graag eerst een kijkje komen nemen?

Inschrijven

Schrijf geheel vrijblijvend en kosteloos uw kind in