Skip to content

Communicatie

De opvang maakt deel uit van het opvoedingsmilieu van elk kind, het is een aanvulling op thuis. Is een kind bij Mijn Blokje, dan nemen onze pedagogisch medewerkers tijdelijk de zorg en verantwoordelijkheid over van de ouders. Daarom vinden wij de communicatie met ouders erg belangrijk.

Oudergesprekken
Naast het dagelijks aansluiten op de ontwikkeling en behoeften, observeren de pedagogisch medewerkers kinderen halfjaarlijks en op een methodische wijze. Om een kind extra te kunnen stimuleren in zijn/haar ontwikkeling, is het noodzakelijk om te weten wat die behoefte precies is. Welke ontwikkelingsgebieden hebben extra aandacht nodig? Vervolgens wordt er gekeken welke activiteiten daaraan gekoppeld kunnen worden.
Aan de hand van deze observaties worden observatielijsten ingevuld en 10-minutengesprekken georganiseerd, waarin de pedagogisch medewerkers met ouders de bevindingen bespreekt. Samen wordt er gekeken naar waar het kind staat in de ontwikkeling en op welke gebieden eventueel nog extra ondersteuning aangeboden kan worden.

Overdrachten
Belangrijk voor een goede ontwikkeling van het kind is dat er een goede communicatie tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders. Daarom hechten wij veel waarde aan een goede overdracht, zowel in de ochtend als aan het einde van de dag.
Wanneer een kind in de ochtend wordt gebracht is het goed om te weten of het een goede nacht heeft gehad, hoe laat het voor het laatst gegeten heeft en of er nog andere zaken spelen waar rekening mee kan worden gehouden. Wanneer we hiervan op de hoogte zijn kunnen we hier goed op inspelen gedurende de dag.

Naast het bijhouden van een digitaal dagboek per kind, vindt er aan het einde van de dag ook een overdracht plaats. Dit is een moment waarop de pedagogisch medewerker niet een hele opsomming van de dag geeft, maar bijvoorbeeld kan inzoomen op een bepaald moment van de dag en hierover gedetailleerd vertelt. Bijvoorbeeld dat een kind aan tafel geconcentreerd een eigen boterham zat te smeren met rode wangen en zijn tong uit zijn mond, of dat een baby iets opzij draaide om speelgoed te pakken en daardoor per ongeluk voor het eerst omrolde.

Nieuwsbrief
Met regelmaat verschijnt er een nieuwsbrief voor ouders. Zo houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen ons kindercentrum.

 

Bitcare ouder app
Bij Mijn Blokje werken we met Bitcare. In uw Bitcare account heeft u direct inzicht in het contract, de planning, documenten en facturen.

Ook vind u hier het digitale dagboek van uw kind, waarin u het verloop van de dag met alle activiteiten en foto’s kan inzien.  Tevens is er via Bitcare de mogelijkheid om verlof, verzuim, ruil- en incidentele extra dagen aan te vragen. Super handig!

Met Bitcare blijft u altijd op de hoogte van alle gebeurtenissen en de ontwikkeling van uw kind. Zo hoeft u niets te missen.

De app ‘Bitcare voor ouders’ werkt zowel op Android, als op iOS devices.

Wilt u graag eerst een kijkje komen nemen?

Inschrijven

Schrijf geheel vrijblijvend en kosteloos uw kind in