Skip to content

Waarom een oudercommissie?

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met onze organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.

Wat doet een oudercommissie?
Een oudercommissie adviseert onze opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van onze opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.
Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders, de organisatie en de GGD.

Wij zoeken collega's! Kom jij ons team versterken?

Inschrijven

Schrijf geheel vrijblijvend en kosteloos uw kind in