Skip to content

Deskundige medewerkers

Mijn Blokje heeft oog voor kind en kwaliteit. Dit kan uiteraard niet zonder goed opgeleid en kundig personeel. 

De meest voorkomende functie binnen onze organisatie is die van pedagogisch medewerker. Algemeen geldt dat het diploma MBO-SPW dan wel Pedagogisch Werker op minimaal kwalificatieniveau 3 bevoegdheid geeft tot uitoefening van de functie van pedagogisch medewerker, maar ook andere kindgerichte opleidingen geven toegang tot uitoefening van deze functie. Mijn Blokje houdt zich aan de regelgeving zoals in de CAO Kinderopvang is vastgelegd.

Naast de juiste opleiding vindt Mijn Blokje het belangrijk dat haar personeel liefde heeft voor het kind en het vak. Mede op grond hiervan en overige competenties en vaardigheden vindt een zorgvuldige selectie plaats. Op alle locaties van Mijn Blokje zijn er altijd pedagogisch medewerkers aanwezig die in het bezit zijn van een EHBO diploma en beschikken alle pedagogisch medewerkers over een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Wilt u graag eerst een kijkje komen nemen?

Inschrijven

Schrijf geheel vrijblijvend en kosteloos uw kind in