Covid-19

Kinderopvang
Vanaf maandag 8 februari gaan onze kinderdagverblijven weer volledig open. Dit betekent dat kinderen van 0 tot 4 jaar weer worden opgevangen, zoals dat vóór 16 december het geval was. We volgen bij de opvang op het kinderdagverblijf nauwkeurig de richtlijnen van het RIVM.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Helaas blijft onze BSO tot nader bericht gesloten blijft voor de reguliere opvang van kinderen.

  • Het dragen van een mondkapje is verplicht in onze binnenruimtes.
  • Kom uw kind(eren) met maximaal 1 persoon brengen en ophalen.
  • Neem als het kan geen andere kind(eren) uit het gezin mee naar de locatie.
  • Blijf zelf thuis bij klachten.
  • Houd tijdens de contactmomenten voldoende afstand met pedagogisch medewerkers in de opvang (1,5 meter blijft de richtlijn).
  • Houd de contactmomenten/overdracht met de pedagogisch medewerkers zo kort mogelijk.
  • De overdracht vindt plaats op de gang bij de groepsdeur.

Voor meer informatie rondom corona en kinderopvang verwijzen wij jullie graag door naar de website van de rijksoverheid.