Ouders

Ouderbetrokkenheid
Wij besteden aandacht aan een goede, zorgvuldige wederzijdse kennismaken en een goede regelmatige informatie-uitwisseling. In het begin is dit bij de rondleiding, de intake en het wennen, vervolgens bij de dagelijkse breng- en haalcontacten en door middel van het bijhouden van de ontwikkelingen van het kind in het ouderportaal. Een tot twee keer per jaar vinden de oudergesprekken plaats waarin de ontwikkeling van uw kind uitgebreid aan bod komt.

Oudergesprekken
We vinden het heel erg belangrijk om de ontwikkeling van de kinderen zoveel mogelijk met de ouders te bespreken. Je bent immers samen bezig een kind groot te brengen, het is niet de bedoeling dat het kind in twee geheel verschillende werelden leeft, maar dat we elkaar onderling op de hoogte houden van hoe het thuis gaat en op het kinderdagverblijf en dat we zo nodig één lijn trekken.

Dit gebeurt onder andere door middel van de oudergesprekken die minimaal één keer per jaar plaats vinden (of tussendoor als daar aanleiding voor is). De oudergesprekken vinden plaats op het kinderdagverblijf, met één of beide ouders en een pedagogisch medewerkster. Bij dit gesprek maken we gebruik van een formulier met richtlijnen, zodat er geen dingen over het hoofd gezien worden. Dit is echter meer bedoeld als houvast voor het gesprek dan als een vast stramien waar niet vanaf geweken mag worden. Er is natuurlijk altijd ruimte voor andere vragen of opmerkingen.

Nieuwsbrief
Gemiddeld verschijnt er één keer in de maand een nieuwsbrief voor ouders. We houden u dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het kindercentrum.